Керування компанією

“Фінансова компанія ВАВИЛОН” організована у формі господарського товариства з обмеженою відповідальністю.

Вищим органом управління Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ВАВИЛОН” є Загальні збори засновників (учасників) – Загальні збори. Вони збираються з учасників або призначеними ними представників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний період або подію. Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ВАВИЛОН” розподіл кількості голосів учасників Загальних зборів відповідає частині в статутному капіталі.

Загальні збори проводяться не рідше двох разів на рік.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

П. І. Б. учасника фінансової установи Доля в статутному капиталі
Громадянин України Kopжов Пaвло Сeргійович 54,20 %
Грамадянка України Aнтонцeвa Кapина Вoлодимиpiвна 35,90 %

Виконавчим органом Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ВАВИЛОН” є ДИРЕКТОР.

Рішенням Загальних зборів одноосібним директором Товариста з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ВАВИЛОН” призначено:

Коржова Павла Сeргійовича.